ՀԱՐԳԵԼԻ ՀՅՈՒՐ,

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ԵՎ ՀԵՏԵՎԵԼ ՀԱՎԱՆԱ ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻՆ.

Հարգելի  Հյուր, 

Խնդրում  ենք  ծանոթանալ  և  հետևել  Հավանա  Ռեստորանային  Համալիրի  ներքին  կանոնակարգին. 

Գրանցած պատվերի չեղարկման դեպքում խնդրում ենք նախապես (Ձեր միջոցառումից առնվազն 24 ժամ շուտ, իսկ տոն օրերի դեպքում՝ առնվազն 5 օր առաջ) տեղեկացնել Վաճառքի բաժին՝ այցելելով կամ զանգահարելով 094380606 հեռախոսահամարով: Նշված ժամկետներում պատվերի չեղարկման դեպքում տվյալ  պատվերի համար Ձեր կատարած կանխավճարը կվերադարձվի: Հակառակ դեպքում՝  կանխավճարը չի վերադարձվի:

Հյուրերի քանակը պակասելու դեպքում խնդրում ենք նախապես (Ձեր միջոցառումից առնվազն 24 ժամ շուտ, իսկ տոն օրերի դեպքում՝ առնվազն 5 օր առաջ) տեղեկացնել Վաճառքի բաժին՝ զանգահարելով 094380606  հեռախոսահամարով: Նշված  ժամկետներում  տեղեկացնելու դեպքում բացակայող հյուրի համար շոու ծրագրի գումար չի հաշվարկվի: Հակառակ դեպքում՝ շոու ծրագրի գումար կհաշվարկվի հյուրերի նախնական գրանցած քանակով:

Հյուրերի քանակն ավելանալու դեպքում խնդրում ենք նախապես ճշտել ազատ տեղերի հասանելիությունը և ամրագրել՝ այցելելով կամ զանգահարելով 094380606  հեռախոսահամարով:

Տեղում ավելացած հյուրի դեպքում մուտքի վճար կհաշվարկվի, եթե վերջինս ներկա գտնվի միջոցառմանը 30 րոպե և ավել:

Ճաշացանկի փոփոխության դեպքում խնդրում ենք նախապես (Ձեր միջոցառումից առնվազն 24 ժամ շուտ) մոտենալ Հավանա ռեստորան և տեղում փոփոխել պատվերը: Ճաշացանկի փոփոխություն հեռախոսազանգով չի կատարվում:

Մինչև 5 տարեկան երեխայի դեպքում շոու ծրագրի գումար չի հաշվարկում: 5-ից 12 տարեկանի դեպքում յուրաքանչյուր երեխայի համար հաշվարկվում է մուտքի կես վճար: 12 տարեկանից բարձր տարիքի դեպքում յուրաքանչյուր երեխայի համար հաշվարկվում է մուտքի ամբողջ վճար: Նույն սկզբունքը գործում է նաև տոն օրերի դեպքում:

Հավանա ռեստորանը զգուշացնում է, ալկոհոլի վաճառքն անչափահասներին արգելվում է՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրության:  Հավանա ռեստորանը պատասխանատվություն չի կրում անչափահասների կողմից ալկոհոլի խաբեությամբ իրացման դեպքում:

Հավանա Ռեստորանային Համալիրին Ձեր կամ Ձեր հյուրերի կողմից դիտավորությամբ պատճառած վնասի դեպքում վնասված գույքի արժեքը կներառվի Ձեր պատվերի ընդհանուր հաշվի մեջ:

Հավանա Ռեստորանային Համալիրում վճարումն ընդունվում է միայն ՀՀ դրամով` համաձայն  ՀՀ օրենսդրության: 

 

Հավանա Ռեստորանային Համալիրում արգելվում է.

բերել սննդամթերք և  ալկոհոլային  խմիչք. բացառություն  կարող  է   լինել  մկրտությանշիշ  գինիննշանադրության  2  շիշ  կոնյակը և տոնական տորթը.

բերել կյանքի  և  առողջության  համար  վտանգ  ներկայացնող  առարկաներ.

բերել  և  որևէ   սրահում   օգտագործել  հատուկ  սարքեր՝   հրավառություն,  սերպանտին,  կոնֆետտի,  գազալցված փուչիկներ  և  այլն.

բերել գովազդային  պոստերներ

մուտք  գործել  ռեստորանի տարածք ոչ  սթափ  վիճակում.

Շքասրահում արգելվում է.

մուտքը սպորտային  հագուստով 

մուտքն ընտանի  կենդանիներով 

տղաների  մուտքն  առանց  զույգերի  առաջին  հարկ

աղմկել, սուլել կամ բարձրաձայն խոսել շոու ծրագրի ընթացքում